Problemet med skolan.

Den fungerar inte. 

Där är alla överens. Men när man frågar efter orsakerna skiftar åsikterna:

Det är lärarnas bristande kompetens.
Deras förlorade status.
Deras ökade administrationsbörda.
Skolornas försämrade likvärdighet i kunskapsbedömningen.
Politikernas brist på ansvar.
Föräldrarnas bristande engagemang.
Elevernas dåliga inställning.
Marknadsstyrningen.
Kommunaliseringen.
Betygsinflationen.
Resursbristen.
Flumskolan.
Friskolan.
Och säkert mycket annat.

Vår uppfattning är att det finns både bra saker och dåliga saker i vår skola. Det finns inga enkla svar, skolan är en komplex sak som kräver ett gemensamt ansvar av stat, kommun, skolledning, lärare, föräldrar och inte minst eleverna själva.

Vi drar oss också för att skuldbelägga någon enskild grupp. Men det är klart, alla vet att byråkratins kvarnar maler långsamt. Att politiker gärna drar ut på besluten. Att lärarna bara är människor och att det är lätt att tappa sugen ibland. Vi väljer att tro att alla gör vad de kan.

Det är här Hem & Skola kommer in i bilden.