Vår grundläggande hållning runt etik och moral är enkel, men krävande.

Etik är ett tankesätt, det må klinga vackert, men om det inte samtidigt kostar någonting och inte bygger en god moral, är det inget värt. Därför är det viktigt att tanke och handling hänger ihop.

1. Jämlikhet.

Etisk princip: Vi anser att alla barn bär på en potential och att alla barn har rätt till utbildning på sina egna villkor.

Moral: Därför slår vi alltid ned på ojämlikhet och orättvisor. Eftersom den listan är lika lång som varierande kommer vi aldrig sitta sysslolösa.

2. Omsorg.

Etisk princip: Skolåren lägger grunden för resten av livet. Barnen behöver en kunnig talesperson, ledsagare och beskyddare under skolåren.

Moral: Därför är det vår plikt att skydda barnen mot allt som hotar att försvaga det på sin väg mot lyckliga, vuxna samhällsmedborgare.

3. Ansvar.

Etisk princip: Sakfrågan är alltid viktigare än personfrågan. Vi förväntas ta ett gemensamt ansvar för vårt övergripande uppdrag: barnet.

Moral: Vi försöker alltid förhålla oss rationella och sakliga till varje sakfråga.

4. Empati.

Etisk princip: Att växa gör ont. Att utvecklas kroppsligt, psykiskt och socialt från barn till vuxen är en utmaning för alla, men för vissa är det svårare. Av många skäl, till exempel funktionsnedsättningar, sociala problem, hemförhållanden, ojämlikhet, missbruk, för höga krav, rasism, mobbning och skeva könsroller.

Moral: Därför söker vi alltid efter effektiva lösningar på barnens svårigheter, vilka de än må vara.

5. Kvalitet.

Etisk princip: Det må kosta mer, kräva mer och ta längre tid, men i slutändan är det oftast det mest kostnadseffektiva sättet att arbeta på.

Moral: Därför söker vi alltid det exceptionella i tanke och utförande framför det mediokra.

6. Konkretisering.

Etisk princip: Bekväma abstraktioner utan tydlig riktning och mål är både fegt och ineffektivt, även om det råkar vara norm på många håll.

Moral: Därför strävar vi efter hänsynslös konkretisering och målfokusering. Därför tar vi alltid ett steg i taget och ser till att det blir ordentligt gjort och delproblemet löst. Vi backar heller inte från att ifrågasätta, vara provokativa eller föreslå okonventionella idéer.

7. Progressivitet.

Etisk princip: Den som står still, dör en smula. Kom ihåg att det som är standard idag föddes sannolikt någon gång som en omvälvande och obekväm tanke.

Moral: Därför har vi som vana att alltid ifrågasätta det gamla och vara öppna inför det nya.