Integritetspolicy.

Vi gör allt som står i vår makt för att du ska vara hundraprocentigt trygg i att vi hanterar dina uppgifter korrekt. För din trygghets skull övervakar vi ständigt våra system för eventuella sårbarheter.

Vilken information ger du till oss?

När du registrerar dina uppgifter på någon av våra webbplatser innebär det att Hem & Skola får tillgång till de uppgifter som du lämnar. Vi får också tillgång till din ip-adress, operativsystem och webbläsare. Din information lagras hos oss så länge lagen tillåter och så länge som krävs för att trygga säkerhetskopior.

Hur använder vi informationen?

Vi använder den för att hantera betalningar och för att kommunicera mellan förening och medlem eller med dem som på annat sätt stödjer vår sak. Vi säljer aldrig informationen vidare. Kontakta oss om du vill begära ett utdrag över de personuppgifter vi har sparade. Informationen kommer endast att användas om det är nödvändigt för oss att kunna visa på att vi fullgjort din förfrågan vid eventuell revision eller tillsyn.

Ger vi bort din information?

Vi kan använda medlemsregistret hos tredjepartsleverantörer, som exempelvis Mailchimp, för mejlutskick – även dessa ska förvara dina uppgifter säkert enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). I övrigt följer vi de lagar och regler som gäller för medlemsregisterhantering hos ideella föreningar.

Kan du radera informationen hos tredje part?

Ja, om du begär det. I så fall, kontakta oss.

Vilka rättigheter har du?

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att när som helst begära ut din information och radera den. I så fall kontaktar du oss här.

Hur hanterar vi kakor?

Vi använder inga kakor som identifierar dig.

Hur länge sparar vi din information?

Så länge lagen kräver och så länge som krävs för att trygga säkerhetskopior (den information som ska finnas kvar).

Hur kommer du i kontakt med oss?

Vi som är personuppgiftsansvariga för dina uppgifter är: Riksförbundet Hem & Skolas styrelse och de avdelningar inom förbundet som arbetar med våra tjänster. De personuppgiftsbiträden vi använder syftar enbart till att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och skyldigheter gentemot dig. Du når oss via mejl eller via post:
Box 2341
111 75 Stockholm