Vår organisation.

I centrum för all verksamhet står barnet. Barnet är vår ”boss” (lila prick).

Riksförbundet (RHS).

Förbundet består av fem funktioner: årsmöte, styrelse, revisor, valberedning och en centralförvaltning. Förbundet fungerar som en paraplyorganisation för landets skolföreningar och intresseföreningar.

Riksförbundets uppdrag är att trygga Hem & Skolas mål och riktning, samt hålla våra frågor levande i samhället genom att skapa opinion och bygga nätverk.

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ.

Riksförbundets stadgar.

Riksförbundet finns idag representerat i dessa nätverk:

Centralförvaltningen.

Föreningens roll inom Hem & Skolas organisation är att hantera bidrag, juridiska rättigheter och medlemsföreningarnas
trygghetspaket, bistå med föreningsservice samt bistå med föreningarnas redovisning och revision.

Det betyder att styrelsen för RHS driver förbundets frågor utifrån perspektivet” barnet som vuxen” medan centralförvaltningen driver frågor utifrån aspekten ”barnet i skolan”. 

Skolförening.

Föreningen består av vårdnadshavare och stödmedlemmar som är knutna till en enskild skola. Föreningen är en egen juridisk enhet med lokalt säte, som drivs med eget budget- och resultatansvar, med skolföreningens årsmöte som högsta beslutande organ. Uppdraget är att behandla frågor som rör den egna skolan.

Stadgar för skolföreningar.

Starta skolförening.

Intresseförening.

Föreningen består av en koalition runt en speciell åsikt eller betydelsefull fråga av stort samhällsintresse. Föreningen är en egen juridisk enhet och drivs med eget budget- och resultatansvar, med årsmötet som högsta beslutande organ. Uppdraget är att samla kunskap och driva opinion i aktuella, brännande skolfrågor.

Stadgar regleras när föreningen har fattat beslut om styrelsen ska utses på: 
a) vilja och engagemang, eller
b) meriter och erfarenheter.
 
Starta intresseförening.
 
Gemensamt alla föreningar är att vi lyder under olika stadgar, men är underställda samma etiska och moraliska principer med ugglan som gemensamt figurmärke.