Pågående projekt

Hem & Skolas övergripande uppdrag är att bygga starka barn. Utgångspunkten är att barnet är vår ”boss”.

Aha Pluggsupport

Dagens elever når inte sin fulla potential i skolan samtidigt som många inte klarar kunskapskraven för att kunna avancera vidare. Aha Pluggsupport är en digital läxhjälp utan reklam och annat krims krams. Den finns på dator, läsplatta och mobil. Appen laddas ner på App Store och Google Play.

Gå till läxhjälpen

Ikon för pluggsmart

Pluggsmart

Flerfaldige världsmästaren i minne, Jonas
von Essen, ger klassrumsfärdiga övningar
som förbättrar barns inlärningsförmåga.
Videokursen riktar sig främst till lärare
som vill ge sina elever en extra knuff i
skolan. Kursen innehåller mängder av
övningsexempel på associationstekniker,
bildstigar och katalogtekniker.

Besök sidan

Respektavtalet.

Arbetsmiljön i skolan har klassats som en av de sämsta i Sverige. En stor del av problemet bottnar i fördomar och bristen på sunda grundvärderingar, som i sin tur ger bränsle till kränkande behandlingar, diskriminering och trakasserier. Vi har därför tagit fram ett förslag på frivilligt respektavtal mellan elev, förälder och skola och arbetar på en app som mäter omedvetna fördomar och stereotypa
uppfattningar som träningsredskap.

Studieutvecklare.

Vi har märkt att det finns ett stort intresse bland skolorna för att få hjälp med att utveckla effektiva studie- och minnestekniker direkt i klassrummet. Vi har därför utvecklat ett program för rekrytering och utbildning av studieutvecklare i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Barnhälsa.

Vi ser ett växande problem med barns vikt och brist på rörelse. En arbetsgrupp har startats för att söka lösningar och lämpliga partners